Nyheter

Nyheter

2014:

Europeisk aniridikonferens i Venedig, Italien, 19-20.9.2014

Det kommer för andra gången i historien att hållas en stor medicinsk aniridikonferens i Europa. Denna gång kommer konferensplatsen att vara Venedig i Italien. Tidpunkten är 19-20.9.2014. Det är viktigt att kunna närvara vid konferensen om man vill lära sig mer om aniridi, lära känna andra människor med aniridi, skapa nätverk och utbyta erfarenheter. Vi kommer att lägga ut mer information om konferensen här inom kort, vill du genast få all information kan du gå till konferensens hemsida: http://2014.aniridiaconference.org/

2013:

Nordisk aniridikonferens 20-22.9.2013 i Finland
Föreningen Aniridia Finland arrangerade nordisk aniridikonferens den 20–22.9.2013 i Helsingfors. Konferensen hölls vid NKLs (Näkövammaisten Keskusliitto) verksamhetsutrymmen Iiris i Östra centrum. Konferensen innehöll bland annat föreläsningar av specialister, informationstillfällen och diskussioner, utan att glömma vikten av att träffa och umgås med andra i liknande situation. Programmet är tillgängligt här.

Konferensen var till för att sprida information om aniridi, skapa band mellan aniridiker, läkare och organisationer i Finland samt stärka banden mellan Finland och de övriga nordiska länderna.

Anmälning till konferensen skedde elektroniskt, läs mer om anmälningsanvisningar. Där hittade du all nödvändig information om konferensen för att kunna delta.

Här hittar du konferensens nödvändiga blanketter:

Anmälningsblankett (text) eller Anmälningsblankett (PDF)
Kostnadsersättningsblankett

Kartor:
Helsingfors-Vanda Flygfält
Helsingfors (Östra centrum)
Östra centrum (Iiris)

Vill du bli medlem?

Ansökningsblankett för medlemsskap i Aniridia Finland
Anvisningar för medlemsblankett

2012:

Internationell aniridikonferens i Oslo 8-10 juni 2012
Aniridi Norge arrangerade en stor internationell aniridikonferens i Oslo helgen den 8-10 juni 2012. Det hölls dels en internationell forskarkonferens om aniridi (se www.aniridiaconference.org för mer information) och dels parallella aktiviteter för aniridiker och deras anhöriga, såväl vuxna som barn. Aniridi Sverige hade även sitt årsmöte i samband med denna helg på plats i Oslo. Det blev en unik konferens då man tillsammans fick träffa europeiska forskare, aniridiker och anhöriga från hela Europa för första gången.

Aniridi Norges handbok om aniridi är klar
Vår vänförening Aniridi Norge har färdigställt en handbok om att leva med aniridi. Den innehåller en stor del information, främst av praktisk karaktär, och den är i hög grad relevant både för personer som själva lever med aniridi och för anhöriga till aniridiker. Aniridi Norge har publicerat den både i pappersversion och i digital version på föreningens hemsida. Här finns en länk till handboken Om å leve med aniridi, som förstås är skriven på norska.

2011:

Nybildad aniridiförening i Finland
I slutet av mars 2011 bildades Aniridia Finland, den nyaste av Nordens aniridiföreningar.

Den nordiska aniridikonferensen i Stockholm 26-27 mars 2011
Under helgen den 26-27 mars 2011 hölls den första nordiska aniridikonferensen i Stockholm, med ett fyrtiotal deltagare från Sverige, Norge och Finland. Helgen innehöll, förutom erfarenhetsutbyte och social samvaro för deltagarna, föreläsningar med efterföljande frågestund av läkarna och forskarna Ulla Edén och Per Montan, information om Riksförbundet för sällsynta diagnoser av dess ordförande Elisabeth Wallenius, information om Gillespies syndrom av Frank Nilsen som är medlem i Aniridi Norge, information från Synskadades Riksförbund av Åsa Nilsson och Urban Fernquist, information om Aniridi Norges kommande handbok om aniridi av Hilde Ravnanger Hansen och Sølvi Ørsteinvik, samt årsmöte förNätverket för aniridi i Sverige, bland mycket annat.

 

Kommentarer inaktiverade.